med_06_14.indd

Obrázek 5. Blokáda nervus femoralis (tzv. single shot 3 v 1) (zdroj: archiv autora)

Terminologie nervového systému

n. iliohypogastricus (Th 12 - L 1) n. ilioinguinalis n. cutaneus femoris lateralis (L 2-3) n. femoralis (L 2-4) n. genitofemoralis (L 1-2) n. obturatorius (L 2-4)

anatomie - Mnemotechnické pomůcky | Medicína je současně ...

... India Gibt es Kein Frisches Obst. In - n. Iliohypogastricus India - n. Ilioinguinalis Gibt - n. Genitofemoralis (es) Kein - n. Cutaneus femoris lateralis Frisches - n. Femoralis Obst - n. Obturatorius

Mnemotechnické pomůcky na anatomii |

anatomické struktury nejmenují tak, jak se jmenují, jen tak pro nic za nic – je-li na kosti nějaká tuberositas glutea, copak se na ni asi bude upínat? Stejně tak crista supinatoria, linea pectinea ...

Nervus femoralis – WikiSkripta

Citováno z „http://www.wikiskripta.eu/index.#8203;php?title=Nervus_femoralisoldid=#8203;336229“ čihák, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2. N. femoralis je silný ...

mefanet Central Gate:

... na stránce Nervus obturatorius . Nervus femoralis Nervus obturatorius čihák, Radomír. Anatomie III. 1. vydání ... Anatomie ...

Anatomie

Topografie hlavy a krku. Konečné větve aorta abdominalis. Laterální stěna malé pánve. Preparace kůže břicha. Preparace kůže hlavy. Pohled do fossa iliaca a malé...

anatomie v kostce: června 2011

... v obecné anatomii – gomphosis (vklínění) - periodontium vyplňuje úzkou štěrbinu mezi kořenem zubu a stěnou alveolu, při krčku spojeno s vazivem dásně - základem Sharpeyova vlákna – z kosti alveolu do ...

Otázky k rigorózní zkoušce z anatomie na 2. LF - Medik ...

Svaly předloktí, inervace, funkce Žaludek a bursa omentalis Arteria illiaca externa a arteria femoralis Mesencephalon, nervus ophtalmicus (III), nervus trochlearis (IV), nervus abudcens (VI)

Mononeuropatie - Edvard Ehler, Zdeněk Ambler ...

Miloš Grim, Rastislav Druga et al.Základy anatomie. 2. Kardiovaskulární a lymfatický systémCena: 390 Kč 351 Kč

Ces Radiol 2010; 64(1): 57–60

pětí šlach ohýbačů kyčelního kloubu. strukturu zodpovědnou za klinické potíže nemocné. rozsah pohybů operovaného kyčelního kloubu. zevní rotaci kyčle (7, 8.

nervus peroneus - neuropatie - příznaky a léčba

nervus peroneus - neuropatie - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí

Notice: Undefined index: q in on line 109 Notice: Undefined index: q in /home/webhosting ...
sukani z holkami nahe fotky karla mračková amatérské dávení semenem